Welkom op onze vernieuwde website!

Logo of the Belgian Federal Authorities

Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden.

De persoonsgegevens worden verzameld door:

 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister wanneer u surft op de pagina’s van de website Felink. In uw browser beginnen ze met "https://www.felink.be". Wanneer een link u naar een andere website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten.
 • Felink wanneer:
  • u contact met ons opneemt;
  • u zich inschrijft op onze newsletter;
  • u zich inschrijft voor een evenement.

U bent beschermd op basis van:

 • de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Base

Felink est un réseau indépendant au sein de l’administration qui se concentre sur les femmes pour les soutenir dans le développement de leurs réseaux afin qu’elles s’épanouissent sur le plan personnel et continuent à développer leurs possibilités de carrière.

Felink se donne pour mission de :

 • Renforcer les liens entre les membres de FELINK
 • Etendre le réseau FELINK
 • Fournir à ses membres des outils de développement professionnel

Doel van de verwerkingen

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u in te lichten;
 • uw vragen te beantwoorden;
 • uw dossier of uw aanvraag te behandelen.

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

Verwerkte gegevens

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

SituatiesVerzamelde en verwerkte gegevens
U raadpleegt een of meerdere pagina’s.IP-adres.
U neemt via een elektronisch formulier of via e-mail contact met ons op.

E-mailadres dat u ingeeft en alle data dat u in uw bericht vermeldt.

Metagegevens die al dan niet gekoppeld zijn aan uw e-mail.

U schrijft zich in op onze newsletter.E-mailadres dat u ingeeft.
U schrijft zich in voor een evenement.Naam, voornaam, nationaliteit, instelling, functie/titel, professioneel adres, e-mail, telefoon, voedselkeuze, vervoermiddel.

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren: taalkeuze, gebruikte zoekmachine, gebruikte trefwoorden, website waarlangs u gekomen bent, geraadpleegde pagina’s, raadplegingsduur per pagina, lijst van gedownloade bestanden, datum en uur van toegang, gebruikte browser, platform en besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.

Gebruik van cookies

Deze website gebruikt geen cookie.

Bewaringsduur

De bewaringsduur:

 • van uw IP-adres: 24 uur
 • van de uitwisselingen via e-mail: 12 maanden
 • van uw gegevens indien u bent ingeschreven op onze newsletter: totdat u zich uitschrijft van de newsletter;
 • van de informatie via een inschrijvingsformulier voor een evenement is beperkt tot de duur van het evenement in kwestie.

De gegevens worden na afloop van deze termijnen verwijderd.

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

Veiligheid

Felink en FOD Kanselarij van de Eerste Minister waarborgen de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Let wel: op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissenRecht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissenRecht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissenRecht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissenRecht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissenRecht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

Klachten

Als u vindt dat Felink uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@riziv-inami.fgov.be

Deze website gebruikt geen cookie(s).