Nieuws

Internationale Vrouwendag

8 maart 2021 - Felink sluit zich aan bij de Internationale Vrouwendag!

De coronapandemie overheerst vandaag ons doen en laten. Maar dat wil niet zeggen dat de gelijkheid van mannen en vrouwen naar de achtergrond mag verdwijnen. Bovendien heeft de pandemie in de verf gezet dat in essentiële beroepen overwegend vrouwen actief zijn.

Als thema van de Internationale Vrouwendag op 8 maart 2021 heeft de VN gekozen voor: "Vrouwelijk leiderschap: voor een gelijkwaardige toekomst in de wereld van COVID-19".

Ook het Europees Parlement onderstreept de doorslaggevende rol die vrouwen tijdens de coronacrisis spelen en licht dat onder meer toe in een liveverslag op 8 maart 2021: "Vrouwen leiden de strijd tegen het coronavirus".

Laten we de woorden van Simone de Beauvoir in gedachten houden: "Vergeet nooit dat er slechts een politieke, economische of religieuze crisis nodig is om de rechten van de vrouw in vraag te stellen. Die rechten mogen nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd. Je zult je hele leven waakzaam moeten blijven". Laten we aan die quote ook een “gezondheidscrisis” toevoegen.

Ook al zijn vrouwen oververtegenwoordigd en momenteel zichtbaar in de zorgberoepen, in de media en in de beslissingsorganen zijn ze nog zeer weinig aanwezig.

Sinds de pandemie is ook het aantal gevallen van huiselijk geweld vertienvoudigd. Waakzaamheid blijft nodig, zowel in de beroeps- als in de gezinssfeer. Het is een strijd die alleen gewonnen kan worden door mannen en vrouwen te verenigen.

Feministisch zijn, is niet pejoratief. Zoals de 14e dalai lama zei: "Ik beschouw mezelf als feminist. Is dat niet de term die gebruikt wordt om iemand aan te duiden die vecht voor vrouwenrechten?”

Enkele links om op de hoogte te blijven:

https://www.internationalwomensday.com/

https://wbi.be/fr/JourneeInternationaleDroitsdesFemmes2021

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20210218STO98125/internationale-vrouwendag-2021

-...

Voor wie telewerkt ........

Voor degenen die op de werkplek zijn ....

1 ploeg 11 miljoen Allemaal samen!

Nieuwjaarswensen 2021

Beste Felink-lid,

Het jaar 2020 blijft een bijzonder jaar, en een keerpunt voor iedereen in onze manier van samenleven, zowel in de professionele als in de persoonlijke sfeer.

Covid-19 heeft de manier waarop we werken grotendeels veranderd, vooral met digitale hulpmiddelen en de uitbreiding van telewerken.

De Felink-stuurgroep heeft haar werk in de loop van het jaar verdergezet en heeft zich gebogen over de toekomstige koers, de positionering en de thematische prioriteiten van Felink.

Zoals je hebt gelezen, moest ons evenement van 17 maart 2020 over "Gendergelijkheid in de Federale Overheid" worden geannuleerd omwille van de eerste lockdown.
Een tweede evenement, gepland voor oktober 2020, was klaar, maar met de komst van de tweede golf van Covid-19 waren we genoodzaakt om de uitnodigingen niet te versturen.
Dit evenement was zowel in digitale vorm als face-to-face voorzien.

Hierbij willen wij de heer Ben Smeets, voorzitter ad interim van de FOD BOSA, en mevrouw Anne Vanderstappen, algemeen directeur van het RSVZ, hartelijk bedanken voor hun steun. Onze dank gaat ook uit naar onze sprekers die aanwezig waren.

Maar, de tegenvaller is slechts tijdelijk!
En in het jaar 2021 worden onze volgende evenementen digitaal gehouden.

In de loop van dit jaar werd de stuurgroep versterkt en vernieuwd met de komst van verschillende mensen uit verschillende openbare instellingen en de komst van enkele mannen.
Er is inmiddels veel veranderd en we willen ook alle mensen bedanken die sinds de oprichting van Felink in 2007 in de stuurgroep hebben meegewerkt.

Een nieuwe website voor Felink: www.felink.be werd dit jaar gecreëerd met de steun van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.
Aarzel niet om over Felink te praten in je omgeving, en om ons e-mailadres felinkbelgium@gmail.com mede te delen aan mensen die geïnteresseerd zijn in of zich willen aansluiten bij Felink.

Wij wensen je een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar en het allerbeste voor 2021.
Onze gedachten gaan ook uit naar de mensen die geïsoleerd zijn, het verplegend personeel en alle mensen die door deze moeilijke situatie worden getroffen.

Zorg voor jezelf en je naasten,

We kijken ernaar uit om jullie volgend jaar weer te zien!