Nieuws

Beste Felink-lid,

Het jaar 2020 blijft een bijzonder jaar, en een keerpunt voor iedereen in onze manier van samenleven, zowel in de professionele als in de persoonlijke sfeer.

Covid-19 heeft de manier waarop we werken grotendeels veranderd, vooral met digitale hulpmiddelen en de uitbreiding van telewerken.

De Felink-stuurgroep heeft haar werk in de loop van het jaar verdergezet en heeft zich gebogen over de toekomstige koers, de positionering en de thematische prioriteiten van Felink.

Zoals je hebt gelezen, moest ons evenement van 17 maart 2020 over "Gendergelijkheid in de Federale Overheid" worden geannuleerd omwille van de eerste lockdown.
Een tweede evenement, gepland voor oktober 2020, was klaar, maar met de komst van de tweede golf van Covid-19 waren we genoodzaakt om de uitnodigingen niet te versturen.
Dit evenement was zowel in digitale vorm als face-to-face voorzien.

Hierbij willen wij de heer Ben Smeets, voorzitter ad interim van de FOD BOSA, en mevrouw Anne Vanderstappen, algemeen directeur van het RSVZ, hartelijk bedanken voor hun steun. Onze dank gaat ook uit naar onze sprekers die aanwezig waren.

Maar, de tegenvaller is slechts tijdelijk!
En in het jaar 2021 worden onze volgende evenementen digitaal gehouden.

In de loop van dit jaar werd de stuurgroep versterkt en vernieuwd met de komst van verschillende mensen uit verschillende openbare instellingen en de komst van enkele mannen.
Er is inmiddels veel veranderd en we willen ook alle mensen bedanken die sinds de oprichting van Felink in 2007 in de stuurgroep hebben meegewerkt.

Een nieuwe website voor Felink: www.felink.be werd dit jaar gecreëerd met de steun van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.
Aarzel niet om over Felink te praten in je omgeving, en om ons e-mailadres felinkbelgium@gmail.com mede te delen aan mensen die geïnteresseerd zijn in of zich willen aansluiten bij Felink.

Wij wensen je een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar en het allerbeste voor 2021.
Onze gedachten gaan ook uit naar de mensen die geïsoleerd zijn, het verplegend personeel en alle mensen die door deze moeilijke situatie worden getroffen.

Zorg voor jezelf en je naasten,

We kijken ernaar uit om jullie volgend jaar weer te zien!

Voor de stuurgroep,
Magali Durieux
Voorzitster

De leden van de FELINK-stuurgroep
Chanteur Claudia ( FOD BOSA )
Collin Isabelle ( FOD Financiën )
Ferrari Giovanni ( FOD Financiën )
Glinne Thierry ( BELSPO )
Hebrant Dominique ( FOD Financiën )
Katshinda Marie-Odette ( FOD BOSA )
Ouchan Touria ( Actiris )
Tsiebos Nicole ( Famiwal )
Van Looy Nathalie ( FOD BOSA)
Verschueren Isabelle ( FOD BOSA )