Stuurgroep

De leden van de stuurgroep staan tot jouw beschikking.

Isabelle Verschueren

FOD BOSA

Karine Turloot

FOD Financiën

Katrien Soubry

FOD Binnenlandse Zaken

Magali Durieux

RIZIV

Marie-Odette Katshinda

FOD BOSA

Nicole Tsiebos

FAMIWAL - Caisse wallonne allocations familiales (Waals kinderbijslagfonds)