Stuurgroep

De leden van de stuurgroep staan tot jouw beschikking.

Claudia Chanteur

FOD BOSA

Dominique Hebrant

FOD Financiën - Ruling

Isabelle Collin

FOD Financiën - Patrimoniumdocumentatie

Isabelle Verschueren

FOD BOSA

Magali Durieux

FOD Economie

Marie-Odette Katshinda

FOD BOSA

Nathalie Van Looy

FOD BOSA

Nicole Tsiebos

FAMIWAL - Caisse wallonne allocations familiales (Waals kinderbijslagfonds)

Thierry Glinne

Belspo