Welkom op onze vernieuwde website!

Logo of the Belgian Federal Authorities

De leden van de stuurgroep van Felink

De leden van de stuurgroep staan tot jouw beschikking.

Claudia Chanteur

FOD BOSA

Dominique Hebrant

FOD Financiën - Ruling

Isabelle Collin

FOD Financiën - Patrimoniumdocumentatie

Isabelle Verschueren

FOD BOSA

Magali Durieux

FOD Economie

Marie-Odette Katshinda

FOD BOSA

Nathalie Van Looy

FOD BOSA

Nicole Tsiebos

FAMIWAL - Caisse wallonne allocations familiales (Waals kinderbijslagfonds)

Thierry Glinne

Belspo

Deze website gebruikt geen cookie(s).