Welkom op onze vernieuwde website!

Logo of the Belgian Federal Authorities

De sponsors en partners van Felink

FELINK wordt ondersteund door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (DG COMEX) voor de Felink website, door de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) voor de activiteit op 17/03/2020  en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) voor de activiteit op 27/10/2020  en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie  voor de logistieke steun.

FELINK is tevreden met elke bijdrage.

Je wenst ons als sponsor of partner te steunen? Stuur dan een mailtje naar felinkbelgium@gmail.com

Interviews

Interview met Anne Vanderstappen, de administrateur-generaal van het RSVZ sinds 2012

Interview met Séverine Waterbley, de nieuwe Voorzitster van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Deze website gebruikt geen cookie(s).