Welkom op onze vernieuwde website!

Logo of the Belgian Federal Authorities
Felink
Een inspirerend verhaal voor vrouwen!

Een inspirerend verhaal voor vrouwen!

Portret

Na het behalen van een masterdiploma in geschiedenis (1984) en een manama in pers en communicatie (1985) aan de KULeuven startte ik mijn carrière als leerkracht geschiedenis en aardrijkskunde. Na korte tijd (1987) stapte ik over naar de sociale dienstengroep rond het toenmalige NCMV, de organisatie voor zelfstandige ondernemers, nu beter bekend als Unizo. Ik begon er op de marketingafdeling en werd na een paar jaar adviseur sociale zaken. Ik vertegenwoordigde Unizo in vele openbare adviesorganen en droeg zo bij aan de verbetering van de sociale rechten voor zelfstandig ondernemers. Van 1999 tot 2012 was ik ook voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen, officieel adviesorgaan inzake alle materies die de sociale zekerheid van de ondernemers aanbelangen. In 2012 werd ik administrateur-generaal van het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen).

Interview

Een vrouw als administrateur-generaal van het RSVZ, niet te moeilijk?

Neen, absoluut niet. Het RSVZ is een socialezekerheidsinstelling met enorm fijne, gedreven en enthousiaste medewerkers op wie een manager echt kan steunen en verder bouwen. Toen ik in 2012 op het RSVZ toekwam was er enorm veel werk aan de winkel om het RSVZ klaar te maken voor de 21ste eeuw (digitalisering, invoering van het nieuwe en agile werken, omschakeling van hiërarchische structuur naar een open, vlakke en snelle netwerkorganisatie, cultuur van mensgericht leiderschap….). Ik had mezelf de tijd gegeven van 1 mandaat (6 jaar) om de eerste resultaten van deze change te zien wat met de hulp van alle RSVZ-medewerkers wonderwel geslaagd is. Hun inzet en de behaalde resultaten hebben mij overtuigd om in 2018 een tweede mandaat te starten. Samen zijn we nu op weg om van het RSVZ een agile organisatie te maken die klaar is voor alle uitdagingen van de VUCA-wereld (Volatile – Uncertain – Complex – Ambiguous). Dankzij deze beweeglijkheid is het RSVZ er ondermeer in geslaagd de coronacrisis te managen voor alle getroffen ondernemers die hun zaak van de ene dag op de andere moesten sluiten. Dit titanenwerk was alleen mogelijk dankzij de agile inzet, solidariteit en steun van alle medewerkers. Ik wil hen daarvoor ook nog eens uitdrukkelijk bedanken!

Welke boodschap wil je meegeven over je professionele ervaring? Enkele tips voor vrouwen?

De ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel. Ik geloof heel sterk in doorgedreven samenwerking en teamwerk waarbij de inzet en de verantwoordelijkheid van elke medewerker cruciaal is. Daarbij is het zeer belangrijk om iedereen in dit proces te betrekken (inclusie) en de talenten en competenties van éénieder daar in te zetten waar ze de grootste meerwaarde hebben (zowel voor de mederwerkers zelf als voor de organisatie en de klanten). De waarden die dit alles moeten ondersteunen zijn wat mij betreft 'vertrouwen', 'respect' en 'wederzijdse afhankelijkheid'. Deze laatste waarde heb ik opgepikt uit een boek van Stephen Covey: 'Wederzijdse afhankelijkheid is het paradigma van wij: wij doen het, wij kunnen samenwerken: als wij onze krachten bundelen kunnen we iets beters realiseren. Afhankelijke mensen hebben anderen nodig om hun doel te bereiken. Onafhankelijke mensen bereiken hun doel op eigen kracht. Mensen met een goed ontwikkeld besef van wederzijdse afhankelijkheid laten hun eigen initiatieven samengaan met die van anderen.' Ik vind dit een zeer sterke waarde die ik elke dag opnieuw hoog in het vaandel draag, ik heb alle RSVZ-medewerkers nodig zoals ook zij mij nodig hebben en ik zal hen behandelen zoals ik zelf ook graag zou behandeld worden.

Wat viel je gedurende je loopbaan op?

Ik heb in mijn rijke loopbaan al heel wat watertjes doorzwommen, ik ben leerkracht geweest, ik ben actief geweest in de marketing en sales, ik heb belangen vertegenwoordigd, ben lobbyist geweest om nu uiteindelijk manager te zijn. Ik heb al deze functies steeds met een grote passie en enthousiasme uitgeoefend en ze hebben mij allemaal meer ervaringen rijker gemaakt. Een  boodschap die ik aan jullie zeker wil meegeven is dat je je goed in je vel moet voelen in elke functie die je uitoefent, als dat niet het geval is kan ik jullie alleen adviseren een functie te zoeken waaruit jullie wel de nodige voldoening kunnen halen.

Wat zijn volgens jou de hinderpalen die vrouwen in hun professionele loopbaan moeten omzeilen?

k heb de voorbije jaren heel wat vrouwen gecoacht en heb vastgesteld dat zij zich meestal op de tweede plaats zetten zowel professioneel als privé. Privé vinden zij het belangrijk dat zij er zijn voor de kinderen, hun gezin en het runnen van het huishouden wat er dikwijls op neerkomt dat zij professioneel ook voor een deeltijdse loopbaan opteren. Professioneel stel ik vast dat zij dikwijls het vertrouwen in zichzelf ontbreken en zichzelf ook voortdurend in vraag stellen of zelfs minderwaardig vinden tegenover hun mannelijke collega's. In al die gevallen zijn de vrouwen zelf de grootste hinderpaal voor hun loopbaan. Zelf heb ik toen mijn zoon klein was ook dikwijls gedacht dat ik geen goede moeder was omdat ik er te weinig was voor hem. Zelf heeft hij dat echter nooit zo ervaren en  vindt hij dat hij net daardoor veel onafhankelijker en sterker geworden is waar hij zowel in zijn studies als in zijn professionele loopbaan nu de vruchten van draagt. Mijn carrière heeft in ieder geval geen schade berokkend aan mijn gezin,  Ik heb zowel met mijn man als met mijn zoon nog steeds een fantastische band.

Wat is je visie op diversiteit?

Zeer positief, diversiteit op de werkvloer kan alleen maar verrijkend zijn. Op het RSVZ is iedereen welkom. Samen met mijn collega, Laurent Tenteniez, hebben wij vorige week nog een foto gemaakt met onze regenboogvlag (cfr. foto) om een interne campagne te ondersteunen.

Heb je enige suggesties voor FELINK-activiteiten?

Netwerkactiviteiten en peer-coachings lijken mij zeer goede instrumenten te zijn om ervaringen uit te wisselen, vragen te beantwoorden en vertrouwen op te bouwen. Vooral dat laatste is iets waar veel vrouwen een groot gebrek aan hebben.

Wil je FELINK als sponsor of partner ondersteunen?

Zeer graag!

Deze website gebruikt geen cookie(s).