Events

Door de organisatie van verschillende soorten activiteiten het hele jaar door, gevolgd door vraag-en-antwoordsessies en netwerk momenten, biedt FELINK aan zijn leden ook de mogelijkheid om van gedachten te wisselen en reiken we hen denkpistes aan. De kalender en het formaat van de evenementen worden aangepast aan de evolutie van de belgische situatie rond, onder andere de pandemie van het coronavirus.

Conferentie "Gender en geneeskunde"

Op donderdag 23 februari hadden we de eer om Dr. Charline Marbaix te verwelkomen in de gebouwen van de FOD Volksgezondheid om de resultaten van haar specialisatiescriptie in Genderstudies voor te stellen.

In het kader van haar terreinonderzoek analyseerde Dr. Marbaix het gedrag van patiënten en artsen in ziekenhuizen. De resultaten van haar onderzoek waren fascinerend: volgens haar "is de geneeskunde een spiegel die sociale hiërarchieën en ongelijkheden onthult".

De daaropvolgende discussies waren even verrijkend. De docent bracht talrijke vragen teweeg en er werden levendige discussies gevoerd over het onderwerp. Dankzij de interesse en de participatie van het publiek was deze conferentie een groot succes.

We willen Dr. Marbaix hartelijk bedanken voor haar kwalitatieve optreden dat ons heeft geholpen de kwesties rond gender in de geneeskunde beter te begrijpen.

We hopen in de toekomst nieuwe experts te kunnen verwelkomen voor evenementen die even boeiend zijn.

 

 

Evenement van 09/12/2022: 15 jaar Felink!

Op vrijdag 9 september vierde Felink haar 15e verjaardag in de lokalen van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) in Brussel.

Het evenement, dat doorging in het Frans en het Nederlands, begon om 10 uur en eindigde rond 13 uur.

Vanaf het middaguur startte de receptie en kregen alle deelnemers een drankje aangeboden.

Het programma:

  • Verwelkoming door Magali Durieux, voorzitter van Felink, en Anne Vanderstappen, administrateur-generaal van RSVZ;
  • Toespraak van Petra De Sutter, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post;
  • Coaching voor vrouwen, door Anne Vanderstappen;
  • Presentatie van Felink, door Magali Durieux;
  • Transversaal beleid: Duurzame ontwikkeling en gender, door Anneleen Malesevic, communicatieverantwoordelijke bij het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (IFDD);
  • Toespraak van Sarah Schlitz, staatssecretaris voor gendergelijkheid, gelijke kansen en diversiteit;
  • Receptie.
15e verjaardag van Felink

Workshop Event 25/10/2022: Atelier #IamRemarkable

FELINK was verheugd haar leden de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de #IamRemarkable workshop over zelfpromotie.
 
Met meer dan 100 inschrijvingen was het een groot succes!
 
Tijdens eentalige sessies (Frans, Nederlands) boden trainers Candice Vanhacht, Caroline Coesemans en Myriam Schächtel een ludieke ervaring om de sociale perceptie van zelfpromotie uit te dagen, maar ook om vaardigheden op dit gebied te ontwikkelen.
 
De workshop vond plaats in de lokalen van Google Digital Atelier Belgium met een broodjesbuffet.

Meer informatie over #IamRemarkable workshop

Workshop #IamRemarkable

Networking Event: 16/08/2022

Felink bood haar leden een netwerkactiviteit aan in een leuke en ontspannen sfeer, in de lokalen van Google Digital Atelier Belgium.

In de vorm van een professionele Speeddating konden deelnemers in 10 minuten andere Felink-leden leren kennen en hun netwerk uitbreiden!

 

Felink bood haar leden een netwerkactiviteit aan in een leuke en ontspannen sfeer, in de lokalen van Google Digital Atelier Belgium.
 
In de vorm van een professionele Speeddating konden deelnemers in 10 minuten andere Felink-leden leren kennen en hun netwerk uitbreiden!

 

Networking event
Networking event

Webinar Girls & Women in Digital-28.04.2022

Felink ondersteunt de Women in Digital Strategy en is aangesloten bij de landelijke werkgroep “Women in Digital”.

Een webinar "Girls & Women in Digital" georganiseerd door de FOD Economie vond plaats op donderdag 28.04.2022 van 9u tot 12u30. 

Voor meer informatie over het webinar, raadpleeg de website van de FOD Economie:

Webinar Girls & Women in Digital - International Girls in ICT Day | FOD Economie (fgov.be)

 

Webinar om te leren vechten tegen onbewuste genderstereotypen en vooroordelen: 16/12/2021

Wat is de impact van gendervooroordelen en stereotypen op de carrières van vrouwen en de plaats van mannen?
Hoe kunnen diversiteit en inclusie de teamprestaties en het welzijn op de werkplek verbeteren?
 
Felink bood haar leden trainingen aan in de vorm van een Webinar om te leren hoe ze de valkuilen van discriminatie op de werkvloer kunnen vermijden.
Deze training werd georganiseerd in samenwerking met vereniging JUMP en geleid door Christine Cecil.​