Felink wil alle vrouwen binnen de federale overheid ondersteunen bij het uitbouwen van hun netwerk en bij hun persoonlijke ontplooiing en loopbaan. Felink wil ook een impuls geven aan de diversiteit binnen de federale overheid door de aandacht te richten op de gelijkheid man/vrouw binnen de professionele context en het management hiervoor te sensibiliseren.

Netwerken is belangrijk. Ook én zeker voor vrouwen. Vrouwen maken ruim de helft van het totale personeelsbestand bij de federale overheid uit. Toch is amper 14,3 procent van de mandaathouders een vrouw. De praktijk toont aan dat vrouwen vaak te weinig of op de verkeerde manier aan hun persoonlijke netwerken bouwen. Dat heeft een weerslag op hun carrièrekansen.
 
Felink biedt vrouwelijke overheidsmedewerkers in de eerste plaats een netwerk aan om elkaar te ontmoeten, contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen. Felink is een onafhankelijk initiatief dat aansluit bij het diversiteitbeleid van de federale overheid (www.voordiversiteit.be).
 
Felink wordt ondersteund door de FOD P&O, de cel Diversiteit, Fedict en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.